ODZNAKI PZJ
JEŻDŻĘ KONNO

Zachęcamy wszystkich, którzy opanują podstawowe umiejętności jeździeckie, do zdobycia odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego JEŻDŻĘ KONNO.
Odznakę nadają wszyscy licencjonowani szkoleniowcy PZJ oraz instruktorzy z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego, osobiście oceniając umiejętności kandydata.

CO DAJE ODZNAKA?

- zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka
   oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;

- jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego
   jako Jeździec;

- zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci
  w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego
   oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego
   trenera czy instruktora;

- jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na
   egzaminie BOJ.


Opłata egzaminacyjna w tym opłata dla PZJ wynosi:

-   30 zł/osobę;
-   30 zł - opłata za użyczenie konia na egzamin (ilość ograniczona).

EGZAMIN:

Część praktyczna:
- prawidłowe podejście do konia;

- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;

- prowadzenie w ręku i wiązanie;

- siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;

- umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie
anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:
-
interpretacja zachowania konia;
- podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
;
- podstawy budowy konia, maści i odmiany
;
- zasady zachowania na ujeżdżalni
;
- podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.


UWAGA! Stajnia nie zapewnia boksów w przypadku przyjazdu z własnym koniem.


Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:
Szkółka Jeździecka „PROMYK” Kaja Klejnowska

Alior Bank S.A.
20 2490 0005 0000 4510 2501 2889


Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy   POBIERZ

Oświadczenie                            POBIERZ

Zgoda                                        POBIERZ

Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres:
e-mail: kajaklejnowska@gmail.com
lub na adres: SJ PROMYK,  37-122 Albigowa 300

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji – tel. 663 534 358wstecz