Odznaka "JEŻDŻĘ KONNO"

#

Odznaka “JEŻDŻĘ KONNO”

Zachęcamy wszystkich, którzy opanują podstawowe umiejętności jeździeckie, do zdobycia odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego JEŻDŻĘ KONNO. Odznakę nadają wszyscy licencjonowani szkoleniowcy PZJ oraz instruktorzy z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego, osobiście oceniając umiejętności kandydata.
#

CO DAJE ODZNAKA?

– zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka
oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
– jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego
jako Jeździec;
– zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci
w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego
oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego
trenera czy instruktora;
– jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na
egzaminie BOJ.

Opłata egzaminacyjna w tym opłata dla PZJ:

podawana przed odznaką w zakładce Aktualności

EGZAMIN:

Część praktyczna:
– prawidłowe podejście do konia;
– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
– prowadzenie w ręku i wiązanie;
– siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:
– interpretacja zachowania konia;
– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu;
– podstawy budowy konia, maści i odmiany;
– zasady zachowania na ujeżdżalni;
– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

UWAGA! Stajnia nie zapewnia boksów w przypadku przyjazdu z własnym koniem.

Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:
Szkółka Jeździecka „PROMYK” Kaja Klejnowska

Alior Bank S.A.
20 2490 0005 0000 4510 2501 2889

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres:
e-mail: kajaklejnowska@gmail.com
lub na adres: SJ PROMYK,  37-122 Albigowa 300

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji – tel. 663 534 358

Zapisz się na zajęcia!

KONTAKT