Odznaka "SREBRNA ODZNAKA PZJ"

#

Odznaka “SREBRNA ODZNAKA PZJ”

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki – Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.
#

Opłata egzaminacyjna w tym opłata dla PZJ:

podawana przed odznaką w zakładce Aktualności

 

Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:

Szkółka Jeździecka „PROMYK” Kaja Klejnowska

Alior Bank S.A. 20 2490 0005 0000 4510 2501 2889

Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres: e-mail: kajaklejnowska@gmail.com lub na adres: SJ PROMYK,  37-122 Albigowa 300 UWAGA! Stajnia nie zapewnia boksów w przypadku przyjazdu z własnym koniem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji – tel. 663 534 358

Zapisz się na zajęcia!

KONTAKT